ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице КРУПИЦЕ да ће се Збор грађана на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

06. 06. 2024. године у  четвртак  у 10:00 часова  у Основној школи „Јездимир Ловић“, у просторијама Мјесне заједнице Крупице у Ривинама.

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

Предсједник Савјета                                                                                                                                                                            МЗ Крупице    Милоје Вуковић