ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се грађани Mјеснe заједнице MATAРУГЕ,  да ће се Збор грађана, на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

10.06.2024. у  понедељак  у 16ч  у Основној школи у  Матаругама – МЗ Матаруге

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

                                                      Предсједник Савјета

                                                      МЗ Матаруге Спасоје Ћировић