OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja obavještava javnost da će „Konkurs za najbolju fotografiju Pljevalja“, raspisan 19. juna 2020.godine, biti obnovljen.

Razlog za obnavljanje Konkursa je što od 14 pristiglih prijava u 3 kategorije, samo jedna fotografija ispunjavala tražene uslove i karakteristike fotografija, te je na osnovu utvrđenih činjenica žiri za dodjelu nagrada za najbolju fotografiju Pljevalja predložio Sekretarijatu za društvene djelatnosti opštine Pljevlja da se pomenuti Konkurs obnovi.

O terminu ponovnog objavljivanja Konkursa za najbolju fotografiju Pljevalja, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Takođe, obavještavaju se učesnici Konkursa da konkursni materijal mogu podići u kancelariji broj 3 svakim radnim danom u periodu od 11 do 13 časova.

                                                                                                                                                          SEKRETARKA

                                                                                                                                                      EMINA SALIHOVIĆ