Izabran najpovoljniji ponuđač za nabavku peleta za narednu grejnu sezonu

Nakon što je Opština Pljevlja raspisala otvoreni postupak javne nabavke  čvrstog goriva peleta ukupne vrijednosti 247.933,88 € bez PDV-a, donijeta je odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude, koja ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, koja je samim tim procijenjena kao ispravna i jedina ponuda. Radi se o pljevaljskoj kompaniji „Jasen“ DOO.

Podsjećamo da je u toku  prijavljivanje zainteresovanih građana za subvencionisanje biogoriva koje će trajati do 1. septembra.  Kako je saopšteno iz Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja zbog rizika uslovljenog trenutnom epidemiološkom situacijom u gradu nije primjenjivan dosadašnji način prijavljivanja, već se koristi spisak od prošle godine, a građani verifikuju svoje prijave telefonskim putem, što je ujedno obaveza i novih korisnika.