OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 102 stav 1 Statuta opštine Pljevlja (“Sl. List CG – opštinski propisi” br. 46/18) i Odluke o prihvatanju mjera opštine Pljevlja u cilju umanjivanja negativnih ekonomskih posljedica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid19 („Sl. list CG– opštinski propisi“, br 20/2020), tačkom 15 Mjera koje su sastavni dio ove Odluke i Rješenja ovog organa br 08-306/20-156/7 od 27.08.2020. godine, Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

Produžava se rok za prijavu na Javni poziv za raspodjelu jednokratne finansijske podrške dijelu privrednika kojima je zabranjen rad naredbama Ministarstva zdravlja Crne Gore, usled proglašene epidemije virusa Covid 19 zaključno sa 11.09.2020. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu, uslovi za dodjelu jednokratne finansijske pomoći i potrebna dokumentacija uz prijavu, ostaju isti kao u Javnom pozivu br 08-306/20-156/1 koji je objavljen 21.07.2020. godine.

Ovo Obavještenje biće objavljeno na zvaničnom web sajtu opštine Pljevlja, oglasnoj tabli Opštine Pljevlja i Sekretarijata za privredu.

Sve bliže informacije mogu se dobiti na telefon Službe za preduzetništvo i turizam Sekretarijata za privredu opštine Pljevlja 069 301 543 u vremenu od 8,30 do 14,30 časova svakog radnog dana.