Početak radova na izgradnji rudarskog postrojenja za pripremu krečnjaka

U toku je izvođenje pripremnih radova na izgradnji rudarskog postrojenja za pripremu i dobijanje fino mljevenog krečnjaka, u koje će biti uloženo oko 4.000.000 €. Riječ je o postrojenju definisanom u okviru Glavnog rudarskog projekta eksploatacije i prerade tehničko-građevinskog kamena površinskog kopa “Rajčevo brdo” koncesionara “Tim Company” DOO Pljevlja.

U njemu će se vršiti dobijanje mljevenog, mikroniziranog asortimana proizvoda na bazi kalcijum karbonatne sirovine koji ima široke mogućnosti upotrebe u industriji građevinskih materijala, a može se koristiti i za desumporizaciju SO2 gasa u termoelektranama i toplanama.

Obilasku lokacije su prisustvovali predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović, generalna direktorka za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije Crne Gore Biljana Jestrović, predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, zajedno sa izvršnim direktorom kompanije “Tim Company” Miroslavom Dujovićem.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović je istakao značaj projekta za opštinu Pljevlja koja gaji tradiciju rudarstva u Crnoj Gori. Pored velikih kompanija koje se bave eksploatacijom uglja i rude olova i cinka, opština u svom razvoju prepoznaje značaj jačanja produktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

“Danas smo na Rajčevom brdu jako ponosni što će se za pola godine do godinu dana stvoriti uslovi za 50 novih radnih mjesta o obezbjeđenje egzistencije za 50 porodica. Sa druge strane Pljevlja su u žiži interesovanja crnogorske ekonomske moći, što znači da će se i poslije 30. avgusta nastaviti realizacija ekonomskih potanicijala u Pljevljima. To treba da prati i odgovoran odnos lokalne uprave da se ne fokusiramo isključivo i samo na velike energetske kompanije, već na stvaranje ambijenta koji će biti promotivan za investoture koje su kompanije slične Tim company, koji otvaranjem novih radnih mjesta rješavaju probleme nezaposlenosti ali i prezaposlenosti u određenim i komunalnim javnim preduzećima i lokalnoj upravi. Prvi korak koji ćemo da uradimo u narednom periodu je da u skladu sa zakonskim normama afirmišemo investiranje malih preduzeća u Pljevlja – smanjenjem poreza na imovinu, sa poreske stope od 1% na zantno nižu stopu, kako bi Pljevlja valorizovala sve potencijale za industrijski i ekonomski razvoj” kazao je predsejdnik Opštine Pljevlja. On je naglasio da će ovakva i slična postrojenja biti budućnost pljevaljske i crnogorske ekonomije, ali uvjerenje da će nova, odnosno stara Vlada u fokus za naredni period, kao prioritetni posao staviti rješavanje problema sa eksploatacijom šuma u pljevaljskogj opštini izazvanih problemom sa Vektrom Jakić i da će se izlaz iz krize naći ne samo sa eksploatacijom šuma, nego i održavanjem velikog broja radnih mjesta.

Izvršni direktor “Tim Company” Miroslav Dujović je naveo da je nabavka kompletne opreme ugovorena sa poznatim proizvođačem LOESCHE, čijom ugradnjom će se implementirati najsavremenija tehničko-tehnološka rješenja koja se primjenjuju u praksi, sa posebnom pažnjom za uspostavljanje i usaglašavanje standarda kvaliteta životne sredine kako u toku izgradnje tako i u toku funkcionisanja projekta.

“”Tim company” je već potpisao ugovor i očekuje se pristizanje opreme. Broj radnih mjesta na ovom postrojenju indirektno će biti povećan za 150, a u drugoj fazi planira se proizvodnja hidratisanog kreča”, istakao je Dujović.

Biljana Jestrović, generalna direktorka direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja je posebno naglasila da upravo zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije, kao i vrlo povoljnim ekološkim karakteristikama, nemetalične mineralne sirovine dobijaju sve više na značaju, sa tendencijom stalnog proširenja primjene i njihovog ekonomskog značaja.

“Zahvaljujući ubrzanom tehnološkom razvoju i vrlo povoljnim ekološkim karakteristikama nemetalične mineralne sirovine u poslednje vrijeme dobijaju jako puno na značaju upravo iz razloga svoje ekonomske vrijednosti i velikog sistema proširenja njihove prijmene. Upravo iz tog razloga, ne samo da se u ovom postrojenju dobija proizvod koji je vrijednija sirovina iz razloga što prolazi dodatni tehnološki postupak dodatne obrade, jako je važan i za efekte zaposlenosti kadrova koji primjenom novih tehnologija primjenjuju i nova tehnološka znanja”, istakla je Jestrović.

Direktor Prevredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović kazao je da je privreda Pljevalja dala veoma značajan doprinos u dimaničnom razvoju crnogorske ekonomije poslednjih godina.

“Ostvarene su rekordne stope ekonomskog rasta. Prepoznate su potrrebe dalje valorizacije sirovina, prirodnih i ljudskih resursa, a Pljevlja imaju i jedne i druge resurse u izobilju. Pokretanje ovakve jedne proizvodnje je početak valorizacije tih resursa. Raduje me što sam danas u Pljevljima i što ćemo ovdje za godinu dana imati jednu novu fabriku za proizvodnju krečnjaka. Ona će se vjerovatno dalje razvijati u smjeru finalne proizvodnje. Iskorišćenjem otpadnih materijala iz termoelektrane kao što su šljaka, pepeo, gips, sve su to sirovine za priizvodnju cementa ali i drugih građevinskih materijala. Siguran dam da će Pljevlja i danas jer su inddfustrijski i energetski centar a posebno sa proizvodnjim iz ove fabrike i ostalih proizvoda građevinskog materijala biti još od većeg značaja za ekonomiju Crne Gore. “ Vlastimir Golubović

Pored toga što se ovim procesima dobijaju proizvodi višeg tehnološkog nivoa prerade i veće vrijednosti, povećava se efekat zaposlenosti kadrova koji primjenom novih tehnologija usvajaju i nova tehnološka znanja.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja