OBAVJEŠTENJE – Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke obezbjeđivanju alternativnog smještaja

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja obavještava zainteresovanu javnost da će se Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke obezbjeđivanju alternativnog smještaja održati 23.12.2020. godine u 12 časova.u u Službi menadžara, Sportski centar “Ada” Pljevlja.

S poštovanjem,

                                                                                                        S E K R E T A R K A
Emina Salihović