Potpisan trogodišnji ugovor o pružanju javnih usluga između Opštine Pljevlja i Televizije Pljevlja

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović sa saradnicima boravio je danas – 22. decembra 2020. godine u posjeti Lokalnom javnom emiteru RT Pljevlja doo. Povod posjete bilo je potpisivanje Ugovora u pružanju javnih usluga između Opštine Pljevlja kao osnivača i Lokalnog javnog emitera RT Pljevlja doo kao izvršioca usluga.

Predmetnim ugovorom definisane su javne usluge koje je Izvršilac usluga dužan da pruža u ugovorenom vremenskom periodu od tri godine (počev od 01. januara 2021. godine zaključno sa 01. januarom 2024. godine) – odnosno vrsta, svrha, programska osnova i broj televizijskih i radijskih programa, internet stranica i portala.

Ugovorom je, takođe utvrđeno finansiranje javnih usluga koje obavlja izvršilac, kao i ovlašćenja i obaveze organa izvršioca usluga u odnosu na upravljanje ukupnim sredstvima predviđenim za sprovođenje Ugovora i izvještavanje od njegovom sprovođenju. Budžetom Opštine Pljevlja obezbjeđuje se 261.734 € za svaku godinu (2021/2022/2023) ugovornog perioda.

Predsjednik Opštine Pljevlja istakao je da je zakonska obaveza lokalne samouprave, kao i obaveza prema građanima Pljevalja da zajedno sa televizijom Pljevlja stvaraju bolje uslovi za pravovremeno ispravno i odgovorno informisanje pljevaljske javnosti o temama koje ih zanimaju.

“Tokom  ove godine smo analizirali ostvarenje prethodnog Ugovora i potrebu za njegovim povećanjem i upravo iz tog razloga, kao i zbog dva nova servisa koja je Televizija uvela, smo za nekoliko procenata povećali vrijednost ugovora između Opštine i Lokalnog javnog emitera Televizije Pljevlja. To će dati dodatnu vrijednost građanima, prije svega u elektronskom informisanju – u dijelu sajta i u djelu informacija koje idu u regularnom programu. Opština Pljevlja će kao i do sada nastaviti sa aktivnim pomaganjem Televiziji Pljevlja, prije svega zato što želimo na tačan pravovremen i odgovoran način da informišemo pljevaljsku javnost o onome što radimo kao lokalna uprava i o onome što su teme od lokalnog značaja”, istakao je Golubović.

Ugovorom, koji je u ime emitera potpisao predsjednik Savjeta LJE RT Pljevlja Milorad Joknić, predviđena je dužnost pružanja javne usluge proizvodnje i emitovanja radijskih i/ili televizijskih programa sa informativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim, naučnim, dječijim, zabavnim, sportskim i drugim programskim sadržajima, kojima se objedinjuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja. Javne usluge odnose se na samostalnu i nezavisnu proizvodnju, objektivno i pravovremeno informisanje javnosti, proizvodnju programa i emitovanje namijenjenim segmentima društva bez diskriminacije, posebno vodeći računa o specifičnim društvenim grupama kao što su djeca i omladina, pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osobe sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugroženi.

“ Televizija nastoji da osmisli i druge mogućnosti za sticanje sopstvenog prihoda. Znam da su to male mogućnosti, da i velike televizije imaju problema. ali u Statutu i u Zakonu o elektronskim medijima imate 10 – tak vrsta djelatnosti kojima televizija može da se bavi. Možemo činiti neke dodatne usluge i na takav način doprinjeti finansijskoj konsolidaciji Radio-televizije Pljevlja do koje je mislim svima stalo”, istakao je Milorad Joknić, predsjednik Savjeta LJE RT Pljevlja.

Izvršilac usluga dužan je da u ugovorenom periodu pruži audiovizuelne usluge, tj. da proizvede 1050 časova televizijskog i 1.393,33 časova radio programa.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja