Obavještenje – kvalitet vazduha

Zbog prekida napajanja centralnog servera u CETI-ju, juče (28.10. t.g.) od 16h nisu dostupni podaci na sajtu Agencije u realnom vremenu sa mjernih stanica Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.

U toku je otklanjanje kvara i najkasnije do 12h (29.10. t.g.) očekujemo otklanjanje nastalog problema.

Izvor: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine