Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG“-opštinski propisi, br. 25/05) utvrđuje 

PROGRAM  ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE
u postupku donošenja Odluke  o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte 

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja kao obrađivač odluke prikupio je sve neophodne informacije radi utvrđivanja i sprovođenja Programa održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objektekojim se precizira sledeće:

1. Javna  rasprava  o Nacrtu Odluke  o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objektepočinje   29.10.2020.godine  a završava se  12.11. 2020.godine.

2. Nacrt  navedene  odluke  biće   dostupan svim  zainteresovanim  subjektima  za preuzimanje  na  šalteru  Građanskog  biroa  Opštine  Pljevlja  kao i  na  web sajtu  opštine  Pljevlja  www.pljevlja.me  

3. Centralna javna  rasprava održaće se 04.11.2020.godine (srijeda), u zgradi Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra, sa početkom u  12.00 časova.

4. Nacrt   naznačene  odluke dostaviće se  klubovima  odbornika  SO Pljevlja, Predsjedniku  Opštine , Predsjedniku   Skupštine, nadležnim  organima  lokalne  uprave i Službi mjesnih zajednica.

5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi  na  šalteru  Građanskog biroa  Opštine  Pljevlja  i na  e mail  adresu : opstinapv@t-com.me (sa  naznakom na  

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja), do  isteka  roka  za  javnu raspravu .

6. Sekretarijat za uređenje prostora Opštine  Pljevlja će  razmotriti  primjedbe, predloge  i sugestije  učesnika javne  rasprave  i  sačiniti   Izvještaj  o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku  od  10 dana  od  završetka  rasprave .

Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke  o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objektebiće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnom web sajtu opštine, u jednom zvaničnom terminu RTV Pljevlja u periodu 31.10.2020-02.11.2020.godine.

Nacrt Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte možete pogledati OVDJE.

Br: 05-332/20-297/1                                                                     S E K R E T A R

Pljevlja, 29.10.2020.godine                                                  Mira Čolović, dipl.ecc