Obavještenje – kvalitet vazduha

Danas, 11.novembra  u 07h i 08h na mjernom mjestu Gagovića imanje u
Pljevljima izmjerene su veoma visoke koncentracije sumpor(IV) oksida
SO2, koje su bile iznad 500 μg/m3.

Agencija će nastaviti da prati stanje kvaliteta vazduha u Pljevljima i
preduzeti propisane korake ukoliko se nastavi sa trendom visokog
zagađenja vazduha ovim polutantom.

Izvor Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore