Obavještenje – Mjesna zajednica Bukovica

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједницe Буковица да ће се Збор грађана, на којем ће бити извршен избор органа мјесне заједнице одржати

01.11.2023. у сриједу  у 12ч  у Основној школи „ Братство и јединство“ у Ковачевићима-МЗ БУКОВИЦА    са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

  Предсједник Савјета

             МЗ Буковица

        Глигор Топаловић