Obavještenje – Mjesna zajednica Jugovo

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице ЈУГОВО  да ће се Збор грађана, на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe, одржати

02.11.2023. у четвртак  у 12ч  у Основној школи “Радоје Тошић“ у Срдановом Гробу са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

                                                      Предсједник Савјета

                                                      МЗ Југово

                                                      Синиша Потпара