Обавјештење – Мјесна заједница Маоче

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице МАОЧЕ,     да ће се Збор грађана, на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

06.11.2023.г. у понедељак  у 12:30ч  у Основној школи  Миле Перуничић“ у Вруљи

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

                                                                         Предсједник Савјета  МЗ Маоче                                                                                                                    Влатко Пејовић