ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Мјесна заједница Матаруге

Обавјештавају се грађани Mјеснe заједнице MATAРУГЕ,  да ће се Збор грађана, на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

06.11.2023. у  понедељак  у 11ч  у Основној школи у  Матаругама – МЗ Матаруге

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

                                                      

Предсједник Савјета МЗ Матаруге

Спасоје Ћировић