ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Mјесна заједница Поблаће

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједницe   Поблаће да ће се Збор грађана, на којем ће  бити извршен избор органа мјесне заједнице одржати

18.11.2023.  у  суботу  у  11ч  у  ОШ “Саво Цвијовић“ у Поблаћу – МЗ Поблаће са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

  Предсједник Савјета МЗ Поблаће

         Горан Лаковић