ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Mјесна заједница Потковач

Обавјештавају се грађани мјеснe заједницe   Потковач    да ће се збор грађана, на којем ће бити извршен избор органа мјесне заједнице одржати

18.11.2023 у субота  у 12ч  у Омладинском дому у Потковачу – МЗ Потковач са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

  Предсједник Савјета МЗ Потковач     

        Василије Дробњак