Zbor građana – Mjesne zajednice OTILOVIĆI I VIJENAC

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice OTILOVIĆI I VIJENAC da će se Zbor građana održati:

08.11.2021.godine, u ponedeljak u 11:00 časova u sali Doma vojske Crne Gore

sa sledećim dnevnim redom :

  1. Predlaganje kandidata i izbor članova Komisije za izbor
  2. Predlaganje kandidata i izbor člana Savjeta MZ
  3. Razno

Predsjednik Savjeta MZ
Otilovići i Vijenac
Vukoman Marić