Otvoren Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

U Pljevljima je u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja otvoren Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji realizuju JU Dnevni centar Pljevlja i NVU „Zračak nade“.

Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru programa Evropske Unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Projekat su finansijski podržali i Opština Pljevlja, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i  medija, UNICEF i Ambasada Kraljevine Norveštke.

Dnevni boravak su svečano otvorili predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović i direktorica ustanove Svetlana Dujović. Otvaranju su prisustvovali predstavnici Opštine Pljevlja, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministastva javne uprave, digitalnog društva i medija, korisnici usluge i njigovi roditelji.

Predsjednik Opštine Pljevlja je u svom uvodnom obraćanju kazao da će novi servis koji je kadrovski i prostorno opremljen za korisnike starije od 27 godina prevashodno doprinijeti poboljšanju socijalne inkluzije i unaprijeđenju sistema socijalne i dječije zaštite u Pljevljima.

„Slobodan sam reći da je ovaj projekat potvrda vizije države i lokalne uprave da gradimo infrastrukturu koja će biti u funkciji poboljšanja kvaliteta života vulnerabilnih kategorija. Ne smijemo zaboraviti da je iz Pljevalja, prije skoro 20 godina kroz osnivanje NVU „Zračak nade“, pokrenuta borba za bolji kvalitet života djece sa smetnjama u razvoju  i odraslih lica sa invaliditetom. Tada je, prije svega nekolicina žena, naših heroina, krenula u borbu za bolje sjutra svojih najmilijih. Možda bez nekog dugoročnog plana, ali strpljivo i malim koracima, one su te zbog kojih su danas Pljevlja primjer dobre prakse, kako u državi, tako i u regionu, po pitanju velikog broja servisa podrške osobama sa invaliditetom i djece sa posebnim potrebama”, kazao je predsjednik Golubović.

Pljevaljska lokalna uprava, kako je naglasio, svojim budžetom djelimično je finansirala  rad JU Dnevni centar, a zbog izmjene zakonodavnog okvira kompletno budžetiranje biće na teretu Opštine Pljevlja i iznosiće oko 180.000 eura. Ovim će će se participacije za boravak korisnika u ustanovi, sa članova porodice prebaciti na budžet Opštine, s tim da će Opština Pljevlja nadomještavati ova sredstva na osnovu Pravilnika o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječije zaštite i kriterijuma za njihovu raspodjelu, od Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Dnevni centar ovim otvaranjem dnevnog boravka obilježava i deset godina rada prilikom kojih su sve aktivnosti bile usmjerene na razvoj socijalne inkluzije.