ОБАВЈЕШТЕЊЕ – МЗ Крупице

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице КРУПИЦЕ да ће се Збор грађана на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

25. 06. 2024. године у уторак у 10:00 часова у Основној школи „Јездимир Ловић“, у просторијама Мјесне заједнице Крупице у Ривинама са следећим дневним редом :

  1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор
  2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ
  3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ
  4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

Предсједник Савјета МЗ Крупице
Милоје Вуковић