ОБАВЈЕШТЕЊЕ – МЗ МАОЧЕ

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице МАОЧЕ, да ће се Збор грађана, на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

24.06.2024.г. у понедељак у 12:00ч у Основној школи „ Миле Перуничић“ у Вруљи са следећим дневним редом :

  1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор
  2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ
  3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ
  4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

                                                      Предсједник Савјета МЗ Маоче
Влатко Пејовић