Obavještenje – Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške “Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima” za 2021.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške „ Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima “ objavljenim dana 22.04.2021.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za dodjelu podrške “Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima”, završava dana 08.06.2021.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2021.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 08.06.2021.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu