OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

U susret 10. oktobru, Svjetskom danu mentalnog zdravlja, časom mentalnog zdravlja, javnost je upoznata sa važnošću razumijevanja problema poremećaja mentalnog zdravlja i njegovog nacionalnog značaja a sve sa ciljem jačanja svijesti i edukacije o ovom javno zdravstvenom problemu,  unaprijedjenju kvaliteta života pojedinca za poremećajima mentalnog zdravlja,  smanjenja stigme i iskorijenjivanja sindroma “manje vrijednosti i manjkavosti” osobe sa poremaćajem mentalnog zdravlja,  čime svjesno i nesvjesno doprinosimo kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava i diskriminaciji u svim domenima bitisanja jedinke koju potom socijalno i emocionalno marginalizujemo što će usloviti značajno veći stepen morbiditeta, invaliditeta i mortaliteta kod osoba sa poremećajima mentalnog zdravlja u odnosu na zdravu populaciju.

Čas mentalnog zdravlja sa porukom “Samo mentalno zdrav čovjek se iskreno smije i raduje dušom i sebi i drugima”, organizovali su Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, sa predstavnicima lokalnih zdravstvenih ustanova, dr Ilhanom Tursumovićem ispred Centara za mentalno zdravlje JZU Dom Zdravlja Pljevlja i dr Sabrinom Hadžiosmanović ispred JZU Opšta bolnica Pljevlja kao i vaspitno obrazovnom ustanovom JU SSŠ Pljevlja, čija je uloga, u ranom prepoznavanju ovog problema u periodu vulnerabilne kategorije adolescenata i edukacija u cilju eradikacije uvriježenih negativnih mišljenja, neprikosnovena. O značaju i raznolikosti poremećaja mentalnog zdravlja u periodu adolescencije govorili su učenici IV3 razreda, smjer Zdravstveni tehničar: Cmiljana Laketić, Tanja Lukić, Hamijeta Čengić, Jana Dajević, Milica Jović i Mirnes Kordić.

Čas mentalnog zdravlja upotpunjen je i sadržajem brošure o osnovnim principima zdravog starenja koji je pripremio Sekretarijat za društvene djelatnosti.

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI