U toku ugradnja nove javne rasvjete u Tršovoj ulici

Otpočeli su radovi na ugradnji nove, energetski efikasne javne rasvjete u Tršovoj ulici.

Ugovorom o izvođenju radova predviđeno je da se, sa ciljem modernizacije javne rasvjete na teritoriji Pljevalja, ugradi 28 novih stubova i svjetiljki javne rasvjete, koje će stilski i tehnički biti podudarne sa javnom rasvjetom ugrađenom u glavnoj ulici.

Podsjećamo da se ova investicije finansira iz budžeta Opštine Pljevlja, radove izvodi kompanija „BB Solar“ iz Podgorice. Vrijednost radova je 22.188,97 eura , sa rokom za izvođenje od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Na ovaj način Opština Pljevlja dodatno unaprijeđuje kvalitet osvijetljenosti saobraćajnica i trotoara, postiže se značajno smanjenje potrošnje električne energije ugradnjom energetski efikasne gradske rasvjete.

Opština Pljevlja će nastaviti sa aktivnostima na izgradnji  i modernizaciji javne rasvjete i na drugim lokacijama, u skladu sa planom i programom rada, a sve na osnovu Projekta optimizacije i ugradnje energetski efikasne rasvjete urađenim donatorskim sredstvima UNDP-a.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja