Opština Pljevlja finansira sanaciju krovova na više stambenih zgrada– radovi počinju uskoro

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke o izboru najpovoljnije ponude koja se odnosila na sanaciju krovova na stambenim zgradama, izabran je izvođač  „Tehnogradnja“ doo Pljevlja, čija ponuda je bila ispravna i  najpovoljnija, a ujedno i jedina pristigla. Ponuđena cijena za izvođenje radova na na popravljanju, održavanju ili pokrivanju krovova i bojenju krovnih pokrova na više stambenih zgrada u Pljevljima iznosi 89.992,41 eura bez uračunatog PDV –a. Rok izvođenja radova je 50 dana od dana zaključenje Ugovora, a rok plaćanja 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije.

Sekretarijat za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja raspisao je 01. septembra 2020. godine otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju krovova u Pljevljima koja se odnnosila na: pokrivanje stambenih zgrada u Gagovića Imanju D1/IX i B/IV, popravku i pokrivanje stambenih zgrada u Gagovića imanju B/III i A/IV, popravku krova u ulici Voja Đenisijevića br. 19 i adaptaciju zgrade u ulici Kralja Petra 14 i 20 procijenjene vrijednosti 90.909,09 eura.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora 2 godine  od dana primopredaje izvedenih radova i dužan je da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja