Vrši se kontrola poštovanja mjera NKT-a ugostiteljskih i trgovačkih objekata u Pljevljima

Tokom proteklog vikenda, u Pljevljima se sprovodio pojačan nadzor poštovanja odluka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, prije svega u cilju sankcionisanja prekršilaca bez izuzetaka – posebno u ugostiteljskim i trgovačkim objektima, kao i na javnim površinama.

Odlukom NKT-a koja se odnosi na podizanje nivoa stepena discipline, odnosno poštovanja već donijetih mjera, nadležni inspekcijski organi na državnom i lokalnom nivou bili su dužni da odmah pokrenu i angažuju sve službe sa jednim zadatkom: kontrole poštovanja epidemioloških mjera i sankcionisanjuža kršenja mjera u skladu sa propisima.

Naime, nadležnim lokalnim službama, Komunalnoj policiji, Komunalnoj inspekciji i Centru bezbjednosti Pljevlja koji su pokrenuli su sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na kontroli poštovanja epidemioloških mjera i sankcionisanju kršenja mjera u skladu sa propisima, pridružilo i osam republičkih inspektora iz drugih opština u Crnoj Gori, i to pet turističkih, dva tržišna i jedan inspektor rada.

Vršena je, u više navrata,  kontrola u preko 60 ugostiteljskih objekata u užem i širem gradskom području, kao i velikom broju trgovačkih objekata.

U kontrolama kojima su, uz prisustvo pripadnika Komunalne policije i opštinskih inspekcijskih organa, rukovodili republički inspektori, nijesu zabilježene bitnije nepravilnosti iz kojih bi proizilazile represivne mjere.

Kako je saopšteno u Opštinskom operativnom štabu za inspekcijsku kontrolu poštovanja mjera NKT-a, nadležne opštinske službe kao i inspekcijske službe će u kontinuitetu nastaviti nadzor i kontrolu poštovanja mjera u cilju sprječavanja širenja epidemije izazvane korona virusom u našem gradu.

Od večeras će za ugostiteljske objekte u Pljevljima na snagu stupiti i mjera NKT-a koja se odnosi na više opština u Crnoj Gori, a kojom se ugostiteljskim objektima ograničava rad do 22:00h.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja