Opština Pljevlja obilježila Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga obilježava se od 1987. godine, kada su UN donijele rezoluciju 42/112 kako bi ukazale na opasnost od zloupotrebe droga  i njene ilegalne trgovine.

Ovim povodom  Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti Opštine Pljevlja  pripremila je edukativni materijal (200 primjeraka brošura), sa ciljem širenja poruke o zabludama i istinama koje droge nose.

Edukativni materijal će se djeliti na nekoliko lokacija u gradu, a u ovu aktivnost uključene su i volonterke Kancelarije Ivana Milikić, Lončar Anđela i Tatjana Mrdak.

Obilježavanje ovog datuma predstavlja mobilisanje kako pojedinca, tako i cijelog društva, da se kreiraju aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe droga i da se ukaže na značaj mjera prevencije.

O dimenzijama problema zloupotreba droga najbolje govori podatak do kojih je došao ESPAD- Evropsko školsko istraživanje o upotrebi alkohola i drugih droga iz 2017. godine gdje se navodi da je 18% učenika koristilo ilegalne droge barem jednom, a takođe se navodi da je najčešća zloupotrebljena droga cannabis, te da je 16% učenika bar jednom probalo ovu drogu, dok 4% ispitanika prijavljuje da je imalo iskustvo sa NPS – novim psihoaktivnim supstancama.

UN su 25. juna 2020.godine objavile Izvještaj o drogama, gdje se navode najnoviji trendovi  korišćenja droga između ostalog i da je cannabis najčešće korišćenja supstanca (192 miliona ljudi je koriste u svijetu).

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja