OPŠTINA PLJEVLJA OSNAŽILA KOMUNALNA PREDUZEĆA VRIJEDNOM MEHANIZACIJOM

Opština Pljevlja završila je proceduru nabavke mehanizacije za potrebe lokalnih preduzeća čiji je osnivač. Ovim potezom osnaživanja javnih preduzeća, izvršiće se direktni uticaj da ista što kvalitetnije obavljaju poslove povjerene od strane Osnivača.

Proširivanje voznog parka, u koji je tokom prošle i ove godine uloženo 350.000,00 eura, u značajnoj mjeri će unaprijediti rad komunalnih preduzeća „Vodovod“, „Lokalni putevi“ i „Čistoća“ i omogućiti postizanje boljih rezultata, sa osnovnim ciljem – ostvarivanja javnog interesa. 

Nabavku i isporuku mehanizacije za javna preduzeća čiji je osnivač, Opština Pljevlja počela je krajem prošle godine, a završila danas primopredajom dva nova dostavna vozila, takozvana “putara”, koji će biti korišćeni za sitne intervencije preduzećima doo “Lokalni putevi” i doo “Vodovod”. Vozila su opremljena hidrauličnom dizalicom i setom alata, a koristiće se i u svrhe prevoza radnih grupa.

Za ovakvu vrstu nabavke Opština Pljevlja izdvojila je  54.996,92 eura.

Sa ciljem osnaživanja doo „Čistoća“, Opština Pljevlja ranije je izvršila nabavku utovarivača vrijednosti 155.969,00 eura, prioritetno potrebnog za radove na održavanju deponije Jagnjilo.

Preduzeću doo „Lokalni putevi“ tokom 2021. godine ustupljena su dva polovna kamiona – kipera starosti sedam godina, za čiju nabavku izdvojeno oko 108.658,00 eura. Preduzeće je osnaženo i sa niskonosećom prikolicom vrijednosti 18.089,50 eura i plugovima za snijeg vrijednosti 23.958,00 eura.

Nabavljena vozila uposliće se u što skorijem roku i koristiti za radove na sanaciji i održavanju puteva.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja