Opština Pljevlja sa ciljem povećanja nataliteta sufinansira sa 20.000 eura medicinski potpomognutu oplodnju

Opština Pljevlja je sa ciljem povećanja nataliteta u našem gradu i snažnojoj podršci sugrađanima u traženju novih šansi za roditeljstvo izdvojila 20.000 eura za sufinansiranje medicinski potpomognute oplodnje.

Kako je definisano Javnim pozivom, Opština Pljevlja sufinansira proces medicinski potpomognute oplodnje

Za sredstva se mogu prijaviti svi bez obzira na bračno stanje, odnosno poziv se odnosi na bračne i vanbračne partnere ali i žene koje ne žive u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, a koji sredstva za postupak ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Sredstvima Opštine se sufinansira:

– do 80% troškova, a najviše 2.000 eura u zemlji i

– do 60% troškova, a najviše 4000 eura za postupak u inostranstvu.

Takođe, Opština Pljevlja u iznosu do 500 eura sufinansira dodatne troškove za korisnike koji su u postupku medicinski potpomognute oplodnje o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Podrška sprovođenju pronatalitetne politike stateški je cilj naše lokalne samouprave, a finansijska podrška parovima kojima je, kako bi se ostvarili kao roditelji, neophodna medicinski potpomognuta oplodnja, ove godine dodjeljuje se po prvi put.  

Javni poziv na koji se prijave primaju do 1. novembra dostupan je sa definisanim uslovima i potrebnom dokumentacijom na Zvaničnoj stranici Opštine Pljevlja.