Otpočeo tehnički pregled na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

Juče je (05. mart 2020. godine), u sali Skupštine opštine Pljevlja održan prvi sastanak kojim je otpočeo tehnički pregled objekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Za vršioca tehničkog pregleda imenovan je Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Pogorica (rješenje br.UPI-05-332/20-53/2 od 21.02.2020. godine). Pomenuti objekat je investicija vrijedna 6.000.000 € koja se finansira iz granta od 3,5 miliona eura (IPA 2010), a 2,5 miliona je kreditno zaduženje opštine kod Evropske investicione banke.

Projekat „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama” pripremljen je u cilju unaprijeđenja održivog razvoja Opštine Pljevlja posebno u oblasti komunalne infrastrukture i razvoja komunalnih djelatnosti. Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja obuhvata tri segmenta: izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju glavnog kolektora i regulaciju korita rijeke Ćehotine. 

Ugovor za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potpisan je između DOO Vodovod Pljevlja, Opštine Pljevlja i “Aqualia Infraestructuras” 12.03.2014. godine na iznos od 6.000.000€..

Potpisani ugovor je po modelu FIDIC “Yellow book” što podrazumijeva projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zvaničan datum početka radova je 20. oktobar 2014. godine, od kada teče ugovoreni period za realizaciju ugovora i to 810 dana za izvođenje radova, 12 mjeseci probnog perioda i  12 mjeseci za uočavanje i otklanjanje nedostataka na projektu.

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja