Potpisani ugovori o izradi Studija zaštite gornjeg toka rijeke Ćehotine i Gradskog parka u Pljevljima

Ugovorima o donaciji potpisanim 16. aprila 2021. godine, Opština Pljevlja obavezala je u svojstvu donatora Agenciju za zaštitu životne sredine da izradi dvije studije zaštite, i to gornjeg toka rijeke Ćehotine i Gradskog parka u Pljevljima.

Ovim će se na nivo više podići svijest građana o značaju navedenih područja i održivom razvoju, sve uz poštovanje uslova zaštite prirode.

Opština Pljevlja je, prepoznajući biodiverzitetske i kulturno-istorijske vrijednosti, pejzažne atraktivnosti i važnost očuvanja prostora gornjeg toka rijeke Ćehotine, Ugovorom o donaciji u iznosu od 11.500 eura obavezala Agenciju za zaštitu životne sredine da u periodu od aprila do oktobra 2021. godine izradi Studiju zaštite sa ciljem stvaranja polaznih osnova za valorizaciju Ćehotine na održiv i ekološki prihvatljiv način.

Imajući u vidu da se prema Nacionalnoj strategiji biodiverziteta Gradski park predlaže u kategoriju spomenika prirode, a da se Prostornim planom opštine Pljevlja preporučujeadekvatna zaštita Gradskog  parka u Pljevljima, Opština Pljevlja obavezala je Agenciju za zaštitu životne sredine da u prvom kvartalu 2022. godine izradi Studiju zaštite ovog područja. Za poslove izrade Studije, opredijeljena su sredstva od 7.900 eura.

Očuvanje i zaštita Gradskog parka – najinteresantnije kultivisane zelene površine u gradu, koja je prema projektu podignuta 1953. godine, važni su kako prema svojim karakteristikama – estetskoj i pejzažnoj vrijednosti sa pretežno rekreativnom funkcijom, tako i zbog vrijednosti područja u modifikaciji mikroklimatskih i uslova efekata prečišćavanja vazduha.

Opština Pljevlja ranije je potpisala Ugovor o saradnji sa NVO „Eko-tim“ u skladu sa kojim je navedena organizacija, kao zajednički doprinos izradi Studije zaštite gornjeg toka rijeke Ćehotine, obezbijedila sredstva od 8.000 eura.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja