Predsjednik Opštine i Skupštine obišli doo „Čistoću“ Pljevlja

Doo „Čistoća“ Pljevlja je predstavila nedavno nabavljenu novu  mehanizaciju i opremu za potrebe zimskog održavanja grada, koja je zamijenila staru i dotrajalu opremu, a koja će znatno podići kvalitet pružanja usluga čišćenja saobraćajnica i puteva koje Doo „Čistoća“  održava u zimskom periodu. Vrijednost nabavljene opreme iznosila je  78.000,00 eura i najveća je u proteklih sedam godina.

Tom prilikom su predsjednik opštine Igor Golubović i predsjednik Skupštine opštine Dragiša Sokić posjetli ovo preduzeće.

Obraćajući se radnicima predsjednik opštine Igor Golubović je istakao da Doo „Čistoća“ predstavlja  primjer uspješnog komunalnog preduzeća.

„Preduzeće je dobilo tri nove mašine, značajno se osnažilo po pitanju kvaliteta mehanizacije, uvelo novi sistem za posipanje kolovoznih površina, tako da mogu da kažem građanima Pljevalja da mogu biti bezbrišni kada su u pitanju poslovi čišćenja grada i saobraćajnica tokom zimske sezone“- naglasio je predsjednik Golubović.

U razgovoru sa rukovodstvom preduzeća konstatovani su dobri rezultati na svim nivoima u protekloj godini.„ Prateći rad preduzeća, vidimo da su ove godine ostvarili najveći dohodak od kad je osnovano i radi se od skoro 2 miliona eura ostavrenog prihoda. To je sve rezultat rada vrijednih radnika i racionalnog poslovanja rukovodstva“-istakao je predsjednik Golubović.

Izvršni direktor Doo „Čistoća“ Pljevlja Saša Ječmenica je kazao da je prosječna starost dva osnovna vozila sa kojima je preduzeće održavalo grad u zimskim uslovima bilo 46 godina i došlo je vrijeme da preduzeće uđe u period investicija.

 „Sve smo to postigli tako što smo prvo otklonili sve uslove koji su dovodili do destabilizacije preduzeća,  što je i rezultiralo podizanjem nivoa prihoda od 12-15%, kako od osnivača, tako i od naših korisnika, pravnih i fizičkih lica i naših oranizacionih jedinica“- rekao je Ječmenica.