Predstavnici Opštine Pljevlja učestvovali na Nacionalnoj konferenciji o ranom razvoju djece

Nacionalna konferencija o ulaganjima u rani razvoj djece, organizovana 22. i 23. oktobra u Podgorici, uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica, okupila je međunarodne i lokalne stručnjake, ključne donosioce odluka, kao i predstavnike akademske zajednice, civilnog i privatnog sektora i međunarodne zajednice.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Opštine Pljevlja – sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Emina Salihović i savjetnik za društvene djelatnosti Mersudin Halilović.

Istražujući dokaze i dobre prakse iz cijelog svijeta, ova konferencija je preporučila konkretne, inovativne i isplative politike i programske mjere koje se mogu preduzeti kako bi se osigurali dugoročni ekonomski rast i ostvarivanje prava sve djece. Konferencija je imala za cilj da utiče na tekuće procese ekonomskih i reformi javne uprave i podstakne regionalnu saradnju.

Uzimajući učešće u radu konferencije i prezentujući zaključke rada grupe na temu “Povećanje efikasnosti i ulaganja” sekretarka Salihović je istakla da je neophodno osluškivati potrebe lokalne zajednice i onoga šta porodice žele i tako kreirati održive intersektorski povezane usluge i servise za podršku ranom razvoju djeteta, kao i kvalitetne uniformne baze podataka.Salihović je naglasila da je potrebno vratiti povjerenje u servis patronaže (home-visiting service), uz adekvatnu transformaciju iz medicinskog u inkluzivniji model i učiniti je dostupnom na cijeloj teritoriji Crne Gore, posebno u ruralnom području.

Konferenciju je otvorio predsjednik Vlade Duško Marković, a učešće su, između ostalih uzeli i Nj.E. ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav, zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju dr Filip Kori, kao i rektor Univerziteta Donja Gorica prof. dr Veselin Vukotić.

Ključna poruka konferencije bila je da je da su prvih šest godina života djeteta – period kada nastaje istorija budućnosti svakog čovjeka.

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja