Predstavnici Službe zaštite na međunarodnoj terenskoj vježbi „NICS Montenegro 2019“

Osam pripadnika pljevaljske Službe zaštite učesnici su terenske NATO vježbe „NICS Montenegro 2019“ koja se održava na teritoriji Podgorice i Danilovgrada od  01. do 04. oktobra 2019. godine. Organizator događaja je Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Vježba je dio velikog međunarodnog projekta NATO SPS ARCECP G4968, a predstavlja događaj od velikog značaja za sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, posebno iz razloga uvođenja, razvijanja, integracije i prilagođavanja potrebama sistema zaštite i spašavanja novom softverskom sistemu NICS – New Incident Command System. Sistem je kreiran kako bi komunikacija u kriznim situacijama između subjekata koji aktivno učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja bila olakšana.

Vježbu, čija je tema gašenje požara na otvorenom prostoru, kojoj je pored komandira Gorana Čavića i pripadnika Službe zaštite i spašavanja prisustvovao i savjetnik predsjednika Opštine Pljevlja Mersudin, otvorio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

Kabinet predsjednika