Produžen rok za prijave na Konkurs „Najljepša fotografija Pljevalja“

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja produžava Konkurs za „Najljepšu fotografiju Pljevalja“ zaključno sa 17-im julom 2020. godine. Prijave koje se dostave nakon 17. jula neće se uzeti u razmatranje.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE .

Izjava o istinitosti podataka i ustupanju autorskih.