Program javne rasprave o Nacrtu budžeta Opštine Pljevlja za 2020. godinu

Program javne rasprave o Nacrtu budžeta Opštine Pljevlja za 2020. godinu možete pogledati ovdje.

Nacrt budžeta Opštine Pljevlja za 2020.godinu možete pogledati ovdje.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o budžetu Opštine Pljevlja za 2020. godinu možete pogledati ovdje.