Program Javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu  Pljevlja za 2024. godinu

Na osnovu člana 20 i 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG” -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM

Javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu  Pljevlja za 2024. godinu

  1. Utvrđuje se Nacrt Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Pljevlja za 2024. godinu.
  2. Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Pljevlja za 2024. godinu trajaće od 12.03.2024.godine. do 27 03.2024. godine.
  3. Nacrt Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Pljevlja za 2024. godinu može se preuzeti u Građanskom birou i sa web sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me 
  4. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na arhivi Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: vesa.ilincic@pljevlja.co.me do isteka roka za javnu raspravu.
  5. Centralna javna rasprava održaće se 20.03.2024. godine u sali Skupštine opštine Pljevlja sa početkom u 12.00 časova.
  6. Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja će razmotriti dobijene primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od završetka rasprave.
  7. Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog programa socijalnog stanovanja biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Pljevlja, na web sajtu Opštine i u jednom terminu RTV Pljevlja.

LOKALNI PROGRAM SOCIJALNOG STANOVANJA OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2024. GODINU

           

                                                                                                                  S E K R E T A R K A

                                                                                                                      Sanja Đondović