Radovi na obnavljanju horizontalne saobraćajne signalizacije

Sekretarijat za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja sprovodi aktivnosti na obnavljanju horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine.

Zbog  optererećenja saobraćajnim tokovima, u cilju  bezbjednog odvijanja saobraćaja,  težište radova je usmjereno na centralnu gradsku zonu, saobraćajnice u zonama školskih objekata i gradske saobraćajnice koje se uključuju na državne puteve a posebno na magistralni put M- 6 čija dionica prolazi kroz gradsku zonu, koja je izuzetno opterećena, posebno u vrijeme turističke sezone.

Takođe, signalizacijom će biti ohvaćene primarne gradske saobraćajnice i opterećene sekundarne  gradske saobraćajnice,  kao i parkirališta za punička motorna vozila, polazna parkirališta za TAXI djelatnost i parkiralšta za lica sa invaliditetom.

Angažovani izvođač DOO „Čistoća“ Pljevlja izvodio je radove na sledećim gradskim saobraćajnicama: Ul. Kralja Pera I, Lovćenskoj, Vuka Kneževića, Boška Buhe, Voja Đenisijevića, Tršovoj i u ul. I decembra.

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode