Raspisan Konkurs za predaju prijedloga projekata u ovkiru ReLOaD2 – Info dan u 09.00 časova

Danas, 25. februara,  u Sali Skupštine opštine Pljevlja, u periodu od 09 do 10 časova, biće održan Info dan, na kojem će predstavnicima civilnog sektora sa teritorije naše opštine biti pojašnjena pravila Konkursa namijenjenog nevladinim organizacijjama za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).

Info dani će biti održani na teritoriji svake od opština Klastera Tara (Pljevljima, Kolašinu i Mojkovcu) kada će se potencijalni aplikanati upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima Konkursa.

Na Info danima će potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija dobiti sve informacije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), raspisale su Konkurs namijenjen nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).

Tekstom Konkursa, opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ove tri opštine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima jedinica lokalne samouprave iz oblasti: zaštita životne sredine, unaprijeđenje uključenosti ranjivih grupa, unaprijeđenje ambijenta za zapošljavanje i preduzetništvo, razvoj ruralnog područja.

Rok za predaju aplikacija je 23. mart 2022. godine, do 15 sati.

Tekst konkursa sa pratećim obrascima može se preuzeti na web stranici Opštine Pljevlja.

Takođe, Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac i program ReLOaD, u sklopu Konkursa su uputile nevladinim organizacijama sa teritorije svojih opština poziv na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, koji se može preuzeti na https://pljevlja.me/predmet-poziv-za-nevladine-organizacije-za-ucesce-na-obuci-upravljanje-projektnim-ciklusom/

Obuka u Pljevljima, koja za cilj ima da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD2, će se održati 2 – 3. mart 2022. godine u sali Skupštine Opštine Pljevlja.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo s realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se realizuje u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility uz sufinansiranje UNDP-ja i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Opšti cilj ReLOaDa je, kao i u prethodnoj fazi, jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija. U drugoj fazi realizacije programa intervencija će biti usmjerena i na poboljšanje položižaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu.

Gore pomenute aktivnosti ReLOaD2 programa u Crnoj Gori realizovaće se u pet klastera opština u Crnoj Gori:

Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja