RASPISAN KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2021.GODINU

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu, imenovana rješenjem Predsjednika Opštine Pljevlja, br. UPI-01-018/21-421/1 od 11.08.2021. godine raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Pljevlja, koje u svom statutu imaju kao jednu od djelatnosti i oblast u kojoj konkurišu za dodjelu sredstava, a koja je utvrđena Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti.

Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike konkursa, kao i metodološkog postupka, kojim će Komisija izvršiti pravičnu selekciju projekata NVO-učesnika konkursa, propisani su izgled i sadržaj obrazaca.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja, zaključno sa 17.09.2021. godine do 15 h.

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Projektni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Listu za ocjenjivanje možete preuzeti OVDJE.

Izjavu ovlašćenog lica NVO možete preuzeti OVDJE.

Ugovor o partnerstvu možete preuzeti OVDJE.

Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO možete preuzeti OVDJE.

Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti možete preuzeti OVDJE.