Raspisan tender za radove na šest seoskih vodovoda

Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja objavila je na Portalu javnih nabavki  juče (09. marta 2020. godine) tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke radova – Izgradnja seoskih vodovoda po partijama: Vodovod „Boljanići“ – rezervoar „Rosulje“, Vodovod „Lijeska“, Vodovod „Popov do“ – rezervoar „Popov do“, Vodovod „Šljuke“ – rezervoar „Šljuke“, Vodovod „Studenac – Klijen“ – rezervoar „Klijen“ i Vodovod „Šumane“ – rezervoar „Šumane“.

Procijenjena vrijednost izgradnje seoskih vodovoda  sa uračunatim PDV-om iznosi 124.200,00 eura, od čega je sredstva u iznosu od 55.000,00 eura obebijedilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. 

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Rok završetka radova je 45 dana od dana zaključenja Ugovora, izuzev za vodovod u Lijesci, za koji je predviđeni rok za završetak radova 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ponude se predaju  radnim danima od 07-15 časova, zaključno sa danom 15. april. 2020. godine do 11:00 časova, a javno otvaranje ponuda zakazano je istog dana u 11:30 časova.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja