SAOPŠTENJE DOO ČISTOĆA: Plasirane neistine kako bi se javnost dovela u zabludu, usluge odvoza komunalnog otpada u Podgorici za građane skuplje 15,38% nego u Pljevljima

Ovih dana svjedoci smo da pojedine interesne grupe pokušavaju da plasiranjem netačnih informacija dovedu javnost u stvarnu i pravnu zabludu u pogledu cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u Pljevljima, te je u svrhu pravilnog informisanja javnosti, ali i odbornika svih partija zastupljenih u lokalnom parlamentu bilo neophodno da se ispred uprave društva obratimo na ovaj način.

Apsolutno je netačna informacija da će građani Pljevalja plaćati duplo veću čistarinu od građana Podgorice. Obavljanje ove vrste komunalne usluge u glavnom gradu vrše dva privredna društva čiji je osnivač glavi grad Podgorica: DOO „Čistoća“ Podgorica i DOO „Deponija“ Podgorica, tako da oba Društva imaju zasebne cjenovnike usaglašene na novim zakonskim rješenjima, i cijene od 0,045€/m2 koje su iskazane na računima za čistarinu, tako da je jedinstvena cijena 0,090€/m2. DOO „Čistoća“ Pljevlja koja obavlja jedinstvenu komunalnu uslugu predlažući cijenu od 0,078 €/m2 nije predložila cijenu veću od 0,09 €/m2, te je očigledno jasno da je ukupna cijena ove usluge za građane Podgorice skuplja za 15,38% od cijene za građane Pljevalja.

Predloženom cijenom od 0,078€/m2za građane Pljevalja, samo za 36,11% korisnika (2.191 korisnik sa kvadraturom većom od 80m2 neto razvijene površine) doći će do povećanja mjesečnog računa za 14,7%, dok će za 63,89% korisnika (3.877 korisnika sa kvadraturom manjom od 80m2 neto razvijene površine) računi će ostati na istom nivou ili će se umanjiti (za one korisnike koji su u ranijem obračunu bili u grupi do 50m2).

Redni br. Kategorija po m² Broj korisnika Procenat Ukupno m² Cjenovnik 2009. – fakturisana realizacija-sa PDV Cjenovnik 2021. -fakturisana realizacija – sa PDV Razlika-sa PDV-om
1. do 50m² 1379 22,73% 52.094,57m2 4.737,23€ 4.347,81€ <389,42€
2. od 51m² – 80m² 2498 41,16% 163.362,78m2 13.630,29€ 13.630,29€ >0,00€
3. preko 81 m² 2191 36,11% 268.374,25m2 19.531,25€ 22.398,51€ >2.867,26€
Ukupno:   6.068 100,00% 483,831,60m2 37.898,77€ 40.380,58€ >2.477,84€

Dakle, iz izloženog se vidi da će DOO ”Čistoća” Pljevlja u 2021. godini primjenom novog cjenovnika u kategoriji svih građana Pljevalja kao korisnika usluga fakturisati 6,54% više u odnosu na prethodni period a što je posledica obaveze ujednačavanja cijena, odnosno smanjenja cijena za pojedine kategorije pravnih lica i preduzetnika (objekti drvoprerade, saloni namještaja, objekti za smještaj gostiju, objeki prerade poljoprivrednih proizvoda, mljekare, dio trgovinskih objekata, sportski objekti…) a što dovodi do smanjenja prihoda od pravnih lica i preduzetnika za oko 3% na godišnjem nivou.

DOO „Čistoća“ Pljevlja je imajući u vidu zakonsku obavezu usaglašavanja cjenovnika sa novim zakonskim i podzakonskim propisima sa jedne i ukupne ekonomsko socijalne situacije sa druge strane, došla do optimalne cijene u ovom trenutku za građane Pljevalja, a ovo s obzirom da je zakonskim izmjenama iz novembra 2019. godine produžen rok za ujednačavanje cijena za pravna i fizička lica do kraja 2024. godine.

Predloženi cjenovnik predstavlja polaznu osnovu ujednačavanja cijena za fizička i pravna lica u budućem periodu po jedinici mjere (m2 površine objekta), a ujednačavanje podrazumjeva smanjivanje razlike između cijene za pravna i fizička lica, na bazi racionalizacije troškova i povećanja obima djelatnosti privrednog društva.

Jasno je da u ovom trenutku nije moguće potpuno izjednačavanje što bi za posledicu imalo: ili povećanje računa za građane 108,97% u odnosu na predloženu cijenu ili prestanak postojanja ovog privrednog društva u kome se obezbeđuje egzistencija za 170 pljevaljskih domaćinstava.

Otuda i čudi hajka koju vodi manja grupa korisnika – preduzetnika na lokalnom nivou, podržana od pojedinih odbornika lokalne opozicije, kojima naprasno smeta cjenovnik koji je star 11 godina (koji od 2009. godine nije mijenjan) i izlaze sa zahtjevom da im se omogući cijena izjednačena sa građanima od oko 0,15 €/m2.

Ovakva nagla zaintersovanost može se tumačiti u dva pravca:

  • Ili su ti korisnici uživali privilegovani položaj u prethodnih 12 godina,
  • ili uopšte nijesu bili obveznici plaćanja ove naknade uživajući privilegovan položaj i na taj način umanjujući godinama prihode ovom privrednom subjektu.

Očigledno je lokalna navika pojedinih preduzetnika konstantno tražiti privilegije i izbjegavati obaveze, pozivajući se na biznis barijere stvarne i fiktivne, dok sa druge strane u tom nastajanju se itekako izbjagavaju finansijske obaveze prema državi i lokalnoj samoupravi.

Stavljanje privatnog interesa preduzetnika iznad javnog interesa obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće grada nije nova pojava, ali neophodno je sagledati stvari po dubini i uvidjeti sledeće činjenice:

  • DOO „Čistoća“ je u proteklom periodu podigla kvalitet svojih usluga što je primjetno svim građanima Pljevalja,
  • DOO „Čistoća“ je u narednom periodu planira obnavljanje vozila za odvoz smeća (poslednja nabavljena prije 8 godina) kao i uvođenje novog sistema upravljanja komunalnim otpadom (sistem polupodzemnih kontejnera)  u užem gradskom jezgru,
  • DOO „Čistoća“ uredno izmiruje zarade za zaposlene (njih oko 170), a zarade obračunava u bruto iznosu na stvarno isplaćene lične dohotke, dok ugroženi preduzetnici pored toga što isplaćuju minimalce svojim zaposlenima, dio tih minimalaca isplaćuju i u robi, a dio „na ruke“,
  • DOO „Čistoća“ sve svoje zaposlene osigurava i uplaćuje im doprinose, dok to nije slučaj sa „ugroženim preduzetnicima“ u čijim pogonima i prostorima radi i do 50% neosiguranih radnika,
  • DOO „Čistoća“ ima poreski dug koji pokušava da sanira, dok kod ugroženih preduzetnika on i nije mogao nastati zaobilazeći propise na gore pomenute načine, te stoga ovo privredeno društvo na nivou godine uplati između 500.000 i 600.000 poreza u budžet države Crne Gore za razliku od popisanih preduzetnika koji uplaćuju značajno manje iznose, a ostvaruju značajno veću dobit, iskuljučivo za vlasnike kapitala.

Postoji još niz razloga koji ukazuju da je položaj pojedinih „grlatih“ preduzetnika daleko privilegovaniji od položaja privrednog društva koje obavlja usluge za sve građane opštine Pljevlja, a koje ćemo saopštiti ukoliko bude bilo potrebe na sjednici skupštine odgovarajući onim odbornicima koji budu zastupali privilegovanje preduzetnika i insistirali suprotno Zakonu na trenutnom ujednačavanju cijena za pravna i fizička lica na račun građana Pljevalja, odnosno zaposlenih u DOO „Čistoća“ u slučaju da dođe do propasti ovog privrednog društva.

Poštovani građani, plasiranje naistina i stvaranje zabuna, i pored jasnog obrazloženja da će do ujednačavanja cijena dolaziti postepeno, a da u ovom trenutku prevashodno stavljamo građanina kao prioritetnu kategoriju korisnika čiji ekonomski interes štitimo kroz predloženu cijenu, nesumnjivo ima za cilj samo jedno:

  • Urušavanje privredenog društva DOO „Čistoća“ kako bi se pojedini preduzetnici i ovde domogli koncesija i opet zaobišli svoje finansijske obaveze, pokušavajući da izmisle neki argument koji nije poznat u zakonskim i podzakonskim propisima.

Uvijek u službi građana Pljevalja

Uprava DOO”Čistoća” Pljevlja