ANALIZA PREDLOGA CIJENA VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA-efekti za krajnje korisnike

Prethodne nedelje u pojedinim sredstvima informisanja pokušava se plasiranjem netačnih informacija dovođenjem građana Pljevalja u zabludu u pogledu cijena komunalne usluge vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda u Pljevljima, te je u svrhu pravilnog informisanja javnosti, ali i odbornika svih partija zastupljenih u lokalnom parlamentu dajemo sledeću informaciju koja sadrži analizu predloženih cijena komunalne usluge vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda.

Od 2021. godine na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima počinje regulacija cijena vodosnadbjevanja, odvođenja otpadnih voda i tretmana otpadnih voda, od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. U vezi s tim propisana je i Metodologija za određivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. Ova Metodologija se zasniva na principu “povrata troškova” po kojem se utvrđuje cijena usluge koja obezbjeđuje pokrivanje opravdanih troškova poslovanja u obavljanju regulisane komunalne djelatnosti. Metodologija se zasniva na postepenom ukidanju unakrsnog subvencionisanja jedne kategorije korisnika (fizička licaf), od strane druge kategorije korisnika (pravnih lica), u periodu od 5 godina. Vršilac usluga komunalne usluge, vodosnadbjevanja, odvođenja otpadnih voda i tretmana otpadnih voda doo Vodovod, će morati svake godine da predloži korekciju cijena navedenih komunalnih usluga za koje je neophodno da dobije saglasnost na od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti i Skupštine Opštine Pljevlja.

U odnosu na raniji period cijene usluga za 2021. godinu su drugačije definisane, odnosno do cijene usluge se za narednu godinu dolazi na potpuno drugi način nego u ranijem periodu. Društvo je kroz jedinstvenu cijenu fakturisalo uslugu vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda. U 2021. godini ove usluge će biti fakturisane posebno uz dodatno razgraničenje na fiksni i varijabilni dio.

Na osnovu korišćenje metodologije, koja je omogućila doo Vodovod značajnije povećanje cijena, Prijedlogom budžeta Opštine Pljevlja će u 2021. godini predloženo je učestvovanje lokalnog budžeta u finansiranju dijela troškova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti (250.000 eura ) što za posledicu ima smanjenje cijene usluga kako za domaćinstva tako i za pravna lica. U konačnom regulacija cijena od strane Agencije za preduzeće znači povećanje prihoda od osnovne djelatnosti (vodosnabdijevanje, prikupljanje odvođenje komunalnih otpadnih voda  za 200.000 do 250.000 eura.

Odbor direktora doo Vodovod je na sjednici od 13.11.2020. godine donio Odluku o utvrđivanju cijena za regulisane komunalne djelatnosti na koju je dobijena saglasnost od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Vrsta usluge   Domaćinstva Pravna lica
Javno vodosnabdijevanje Fiksni dio 1,7240 € 3,5859 €
Varijabilni dio 0,4304 € 1,2827 €
Prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda Fiksni dio 0,5088 € 1,0582 €
Varijabilni dio 0,0744 € 0,2216 €

U prethodnom periodu na snazi su bile sledeće cijene:

Vrsta usluge Domaćinstva Pravna lica
Javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda – jedinstvena cijena 0,60 € 1,92 €
Održavanje vodomjera 0,50 € 1,10 €

Uticaj promjene cijena na primjeru potrošnje od 10 m³

DOMAĆINSTVA PRAVNA LICA
FIKSNI DIO
1. vodosnabdijevanje 1,7240 € 3,5859 €
2. kanalizacija 0,5088 € 1,0582 €
3. ukupno (1+2) 2,2328 € 4,6441 €
4. ranija cijena (održavanje vodomjera) 0,5000 € 1,1000 €
5. efekat na trenutnu cijenu (3-4) ↑1,7328 ↑3,5441
VARIJABILNI DIO
1. vodosnabdijevanje 0,4304 € 1,2827 €
2. kanalizacija 0,0744 € 0,2216 €
3. ukupno (1+2) 0,5048 € 1,5043 €
4. ranija cijena 0,6000 € 1,9200 €
5. efekat -po m³ (4-3) 0,0952 0,4157
6. efekat na 10 m³ (10×5) 0,9520 4,1570
Krajnji efekat ( fiksni + varijabilni dio) za potrošnju od 10m³ vode ↑ 0,7808 0,6129

Dakle, na potrošnju od 10m³ ukupan efekat za domaćinstva je povećanje računa za 0,7808 € odnosno za 12,01% dok je za pravna lica efekat umanjenje računa za 0,6129 €, odnosno 3,02%. Za domaćinstva, potrošnja do 18 m³ imaće za rezultat blago povećanje ukupnog računa dok potrošnja preko 18 m³ znači umanjenje računa u odnosu na raniji period.