Saopštenje za javnost Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode, povodom najave obustave rada u DOO “Komunalne uluge”

DOO “Komunalne usluge” je u petak, 03. aprila obavijestio Opštinu Pljevlja da će od danas obustaviti rad na svim od Opštine Pljevlja povjerenim javnim poslovima koji uključuju organizovanje procesa rada na gradskom groblju Ravni, gradskoj pijaci i azilu za napuštene kućne ljubimce, iz razloga ugrožene egzistencije, a radi neizmirenih zaostalih zarada. Opština Pljevlja, odnosno nadležni Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode se u poslednjih godinu dana intenzivno bave saniranjem stanja i iznalaženjem najboljeg modela poslovanja bivših javnih preduzeća koja se nalaze u većoj ili manje finansijski teškoj situaciji.

O razlozima takvog finansijskog stanja i mjerama koje su dovele do oporavka određenih komunalnih preduzeća smo govorili ranije, a ta tema će biti na sledećem zasijedanju Skupštine opštine Pljevlja s obzirom na obavezu predsjednika Opštine da uputi izvještaj i predloži Skupštini opštine put izlaska komunalnih preduzeća iz teške finansijske situacije, a sve u cilju najefikasnijeg i najekonomiččnijeg trošenja javnih sredstava.

Ovom prilikom želimo da uvjerimo građane Pljevalja da će nadležni Sekretarijat i Optina Pljevlja učiniti sve napore da u ovom teškom vremenu kroz koje svi zajedno prolazimo i koje će sigurno promijeniti dosta toga u budućnosti, da se bitne komunalne funkcije za grad obavljaju u okviru mogućeg, a tu prije svega mislimo na poslove vezane za obavljanje i održavanje javnih površina, komunalnog reda, obavljanje sahrana i brige o napuštenim životinjama.

U vezi sa tim, a iz navoda iz pisma određenog broja radnika DOO “Komunalne usluge”, želimo da javnost informišemo sledeće:

  • Da je obustava rada najavljena i urađena bez poštovanja Zakona o štrajku odnosno zakonskih obaveza vezanih za obavljanje minimalnog procesa rada, a i formiranje štrajkačkog odbora;
  • Da su dospjele finansijske obaveze preduzeća DOO “Komunalne usluge” preko 700.000 eura od kojih je preko 300.000 poreskih obaveza;
  • Da u preduzeću radi duplo veći broj zaposlenih od potrebnog;
  • Da su tokom 2019. godine zaposleni u preduzeću vodili česte parnične postupke za naplatu svih neisplaćenih zarada i troškova prevoza uz stvaranje dodadnih sudskih i advokatskih troškova, i da barem 30% radnika, iz raznih razloga ne dolazi na posao;
  • Da su svi radnici od avgusta mjeseca do današnjeg dana, odnosno za zadnjih 8 mjeseci primili devet zarada i da je prošle nedelje počela isplata desete, s tim da su za tri mjeseca ove godine isplaćene tri zarade i počela je isplata četvrte.

Napominjemo da je predsjednik Opštine u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja onemogućen da u izbornoj godini daje pomoć građanima Pljevalja koja uključuje i zaposlene za koje se procijeni da su u teškoj materijalnoj situaciji. Ukoliko dođe do promjene ovog zakonskog rješenja, predsjednik Opštine će se po svakom zahtjevu odnijeti na zakonom utvrđen način. 

Na samom kraju, ističemo da se Opština Pljevlja prema ovom preduzeću u skladu sa zakonom i posebnim povoljnostima koja se odnose na bivša javna preduzeća ponaša zakonito i bez tendera svaki put kada je to moguće pokušava da angažuje preduzeće za izvođenje radova. Na žalost, tokom 2019. godine u nekoliko navrata zaposleni su odbili da rade dogovorene poslove sa Opštinom Pljevlja.

Na današnji dan Opština Pljevlja nema neizmirenih finansijskih obaveza prema DOO “Komunalne usluge” koje uključuju i uplatu bruto zarada za sedam zaposlenih i kompletnih troškova za rad azila za napuštene kućne ljubimce.

Opština Pljevlja poziva sve radnike u preduzeću da preuzmu odgovornost, da ne odbijaju ponuđene poslove i ne onemogućavaju stvaranje uslova za izvršenje istih, kako bi mogla da finansijski pomogne preduzeću.

Opština Pljevlja će u saradnji sa Vladom Crne Gore, Privrednom komorom Crne Gore, Zajednicom opština i Nacionalnim koordinacionim tijelom kreirati set mjera koje će imati za cilj pomoć privrednim subjektima I sanaciju stanja u preduzećima čiji je osnivač opština Pljevlja, kao i podršku najugroženijim kategorijama stanovništva i iste predložiti Skupštini opštine Pljevlja na usvajanje.

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja