U toku adaptacija trim staze u Gradskom parku

U toku su aktivnosti na adaptaciji 760 metara dugačke trim staze u Gradskom parku, čije radove finansira Opština Pljevlja, a izvodi lokalno komunalno preduzeće “Čistoća” doo.

Izvode se radovi na nasipanju potrebnim materijalnom – malčom, čišćenju odvodnih kanala i drenaži, kako bi ovaj popularan sportski lokalitet bio dostupniji našim rekreativcima i profesionalnim sportistima. 

Budžetom Opštine Pljevlja za 2021. godinu planirana su i ostvarena značajna sredstva za uređenje sportsko-rekreativnih zona na teritoriji grada – otvorenih sportskih terena i otvorenih terena za bavljenje rekreacijom.