Materijali za XXIV sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Pljevlja za period od I-VI 2021. godine

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom

Odgovori na odbornička pitanja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora D.O.O. „Čistoća“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora D.O.O. „Vodovod“ Pljevlja

Odluka o imenovanju Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio televizije Pljevlja

Odluka o izboru etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za Zaštitu životne sredine

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za statut i propise

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju svajeta za predstavke i pritužbe

Odluka o otpisu duga

Odluka o stavljanju van snage Odluke o građevinskom zemljištu

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, radi postavljanja elektrovodova

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. „TIM COMPANY“ Pljevlja radi postavljanja elektrovodova radi izgradnje priključnog 10 kV dalekovoda STS 10/0.4 kV, 1 x 100 kVA „Romsko naselje“ do TS 10/0.4 kV, 1 x 1600 kVA „Rajčevo brdo“

Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječije zaštite za Opštinu Pljevlja za period od 2021. do 2025. godine

Pozivi za Radna tijela

Rješenje o imjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Čistoća“ Pljevlja

Zapisnik sa 23. Sjednice Skupštine Opštine Pljevlja