U TOKU IZVOĐENJE RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE BREZNICE DO UŠĆA U ĆEHOTINU

Opština Pljevlja potpisala je ugovor sa firmom “Viktor Gradnja” DOO Pljevlja o realizaciji poslova na nastavku čišćenja korita rijeke Breznice od uređenog dijela do ušća u rijeku Ćehotinu, ukupne dužine 400m. Ukupna vrijednostv radova iznosi 20.000,00 eura sa PDV-om.

Radovi su u toku i obuhvataju zahvatanje i izvlačenje taloga iz rijeke kao i „škarpiranje“ korita i sječu stabala, kao i uklanjanje niskog rastinja na pomenutoj trasi.

Podjećamo da su tokom prošle godine izvedeni radovi od ulice Kožarske do ušća rijeke Ćehotine dužine oko 700 metara, čija je vrijednost radova iznosila 15.000 eura bez pdv-a.

Navedeni poslovi, čiji je rok završetka 30 dana, doprinijeće ljepšem i urednijem izgledu grada i rijeke Breznice.