Ulaganja u sport veća za preko 20 procenata – Raspisani Javni konkursi u oblasti sporta za 2020. godinu

Sport osim očuvanja zdravlja i stvaranja radnih sposobnosti ima i značajnu društvenu ulogu. Ta uloga je usmjerena na vaspitno-obrazovne vrijednosti i provjere tih vrijednosti kroz uspjeh učesnika sa stalnom težnjom za napredak.

Sport djeluje na zdravstvenu i funkcionalnu sposobnost, kao i na intelektualni, radni i estetski razvoj svake ličnosti. Stoga, Opština Pljevlja kao oblik upravljanja i odlučivanja o javnim interesima, između ostalog, ima veliki uticaj i na zadovoljenje potreba građana u oblasti sporta i rekreacije, s obzirom da u kontinuitetu učestvuje u sufinansiranju programa rada sportskih organizacija i rekreativnih društava, izgradnji i održavanju sportskih objekata, razvoju talenata, organizovanju različitih rangova i nivoa sportskih događaja i priredbi, dodjeljuje sportske naknade za svoje najperspektivnije i najbolje sportiste, odnosno doprinosi cjelokupnom razvoju i promociji sporta, kao važne društvene potrebe i djelatnosti.

U skladu sa Zakonom o sportu i Odlukom o finansiranju sporta, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja je raspisao Javni Konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, i to za sportske klubove u iznosu od 285.000,00 eura i za sportsko – rekreativna društva u iznosu od 1.600,00 eura, kao i i Javni konkurs za dodjelu 8 sportskih naknada i to po dvije u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj konkurenciji.

Konkursi su raspisani 1.07.2020. godine i traju 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 31.07.2020.godine. 

Detalje oba Konkursa možete pogledati na sajtu Opštine Pljevlja: https://pljevlja.me/j-a-v-n-i-k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-programa-sportskih-organizacija-za-2020-godinu/ i

https://pljevlja.me/javni-konkurs-za-dodjelu-sportskih-naknada-u-2020-godini/ .

Za unaprijeđenje sporta i podršku sportskim organizacijama Opština Pljevlja je u 2020. godini planirala sredstva u iznosu od preko 500.000 eura, što je za oko 90.000 eura više u odnosu na 2019. godinu. Od planiranih sredstava, ukupan budžet Opštine Pljevlja za transfere sportskim klubovima u 2020. godini povećan je za 20.000 eura u odnosu na 2019. godinu i iznosi 300.000 eura.

Povećanjem budžetskih sredstava, opredijeljenih za oblast sporta, za preko 20 procenata u odnosu na budžet iz 2019. godine stvorili su se uslovi za povećanje izdvajanja za premije sportistima (50%) i sportskih naknada, koje imaju za cilj stimulisanje mladih ljudi koji se bave ovom djelatnošću i predstavljaju naš grad i Državu na najbolji način, a prije svega učestvuju u razvoju sportske kulture.  

Sportske naknade su uvećane sa 45 eura na 90 eura u seniorskoj konkurenciji, sa 36 na 54 eura u juniorskoj konkurenciji, 31,5 na 36 eura u kadetskoj konkurenciji i u pionirskoj konkurenciji sa 22,5 na 27 eura.

Kada je riječ o sportskim priredbama, evidentno je i značajno uvećanje ovogodišnjeg budžeta za 12.000 eura. Za tradicionalni noćni turnir u baksetu u prošloj i ovoj godini budžet je uvećan za 4.000,00 eura (sa  5.000 na 9.000 eura), sve sa ciljem afirmisanja turnira na FIBA listi 3×3 turnira i dobijanja međunarodnog značaja, što je prošlogodišnji turnir i opravdao.

Povećanje transfera DOO „Centru za sport i rekreaciju“ sa 120.000 eura na 140.000 eura, sa posebnom budžetskom stavkom za mobilno klizalište za koju je opredijeljeno 25.000 eura, predstavlja dodatnu odgovornost i obavezu u održavanju sportske infrastrukture.

Posebna pažnja je posvećena i afirmaciji manje razvijenih segmenata sportske kulture pa je povećano izdvajanje u oblasti školskog sporta, sportske rekreacije i podrške sportu lica sa invaliditetom, za 80%.

Povećanje planiranog budžeta za oblast sporta sa 445.000 u 2019. godini na 535.000 eura u 2020. godini kroz pažljivo planirana izdvajanja i unaprijeđen zakonski okvir, sveobuhvatni su parametri dobre prakse lokalne uprave u Pljevljima da dodatnim stimulansima učini sve napore kako bi pljevaljski sportski klubovi i njihovi članovi dobili sredstava za realizaciju Planom i programom utvrđenih aktivnosti.

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja