Unaprijeđenje kanalizacione mreže u Pljevljima – Počela realizacija projekta „Pljevlja Sewage Network Phase 2“

Počela je realizacija projekta „Pljevlja Sewage Network Phase 2“ – Unaprijeđenje kanalizacione mreže u Pljevljima – druga faza, koju finansira Evropska komisija preko mehanizma Western Balkan Investment Fund (WBIF), u okviru IPF10 finansijskog okvira.

Juče i danas su u organizaciji WBIF u Podgorici i u organizaciji Opštine Pljevlja u posao uvedeni izabrani konsultanti koji će u periodu ne dužem od 24 mjeseca, u veoma bliskoj saradnji sa inženjerima iz Opštine Pljevlja i doo „Vodovod“, izraditi, odnosno revidovati i dopuniti Studiju izvodljivosti urađenu 2007. godine za upravljanje otpadnim vodama u Pljevljima, pripremiti projektne zadatke i glavne projekte izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema u Pljevljima, kao i izvršiti pripremu tenderske dokumentacije koja će biti prihvatljiva za moguće finansijere, Evropsku investicionu banku i Evropsku komisiju.

Opština Pljevlja je u okviru strateških planova definisala upravljanje otpadnim vodama jednim od prioriteta, s obzirom da grad leži na tri rijeke od kojih su Breznica i Ćehotina bile značajno opterećene ulivanjem otpadnih voda, što je dovelo da apsolutne devastacije i ugrožavanja ekosistema rijeka u dijelu grada.

Radi podsjećanja, Opština Pljevlja, EIB i Evropska komisija su u prethodnih deceniju i po u Pljevljima značajno unaprijedili upravljanje otpadnim vodama izgradnjom Postrojenja za tretman otpadnih voda u Židovićima, Glavnog gradskog kolektora kao i četiri od sedam bočnih kanalizacionih kolektora koji uključuju otpadne vode iz gradskih naselja.

Takođe, Opština Pljevlja preko doo „Vodovod“ u kontinuitetu radi na rekonstrukciji i izgradnji sekundarne fekalne kanalizacione mreže u gradu i prigradskim naseljima.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja