Usvojen izvještaj o radu Predsjednika opštine za 2019. godinu

Tokom prvog dana zasijedanja 18. sjednice Skupštine Opštine Pljevlja, odbornici su usvojili Izvještaj o radu predsjednika, organa i službi lokalne uprave za 2019. godinu.

Predsjednik Opštine Igor Golubović u uvodnom obraćanju kazao je da je protekla godina bila obilježena uspješnim nastavkom rada na realizovanju značajnih investicionih infrastrukturnih i ostalih projekata u najvećoj mjeri zahvaljujući kvalitetnom planiranju budžetskih prihoda i rashoda ali i nastavku racionalne i produktivne saradnje sa Vladom Crne Gore, međunarodnim organizacijama i donatorima, pri čemu su brojni projekti uspješno privedeni kraju, a neki se realizuju i ove godine.

Smanjenjem ukupnog duga opštine i troškova poslovanja u prethodnom izvještajnom periodu je nastavljena finansijska konsolidacija lokalne uprave Opštine Pljevlja. Njoj je najviše doprinijelo donošenje Zakona o finansiranju lokalne samouprave krajem decembra 2018.

Planirani budžet opštine Pljevlja za 2019. godinu, iznosio je 16.483.000 €. Postignuto je ostvarenje prihoda budžeta u rekordnom iznosu od 82 % planiranih primanja, kao i ostvarenje rashoda u iznosu od oko 13 miliona eura.

Sa posebnim senzibilitetom, vodeći računa o svim zaposlenim ali i potrebom za optimizacijom radnih mjesta u organima i službama Opštine Pljevlja, broj zaposlenih smanjen je sa 264 službenika na 245 službenika i namještenika, odnosno za oko 8% na kraju godine.

 “Planiranim i usvojenim budžetom za 2019. godinu agrobudžet je iznosio 302.300 eura i jedan je od najvećih u Crnoj Gori. Ovo pokazuje opredjeljenje Opštine Pljevlja da uz sredstva sa državnog nivoa stvori značajno bolje uslove za život u ruralnom djelu opštine kao i bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Samo za tri mjere iz nacionalnog budžeta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koje se odnose na subvencije po grlu stoke u stočarskoj proizvodnji, podršku preradi mlijeka na gazdinstvu i subvencije na zasade oko 800 poljoprivrednih proizvođača iz pljevaljskih sela je tokom 2019. godine dobilo preko 1.1 milion eura državnog novca – istakao je Golubović.

Posebna pažnja tokom prošle godine je posvećena značajnim ulaganjima u oblast kulture, podrške mladima i sportu, ali je najznačajniji momenat tokom 2019. godine bio davanje na korišćenje građanima svih sadržaja u obnovljenom objektu Doma kulture gdje su se napokon smjestile gradska biblioteka, muzej i galerija, a osnovana je još jedna javna ustanova – Centar za kulturu.

U izvještajnom periodu Opština Pljevlja je sa preko 450.000 eura pomogla pljevaljske sportiste i dodatno sa preko rada Centra za sport i rekreaciju 140.000 eura.

Iz oblasti rada Sekretarijata za uređenje prostora odnosno Službi za zaštitu životne sredine u dijelu praćenja stanja segmenata životne sredine koje vrše stručne službe i organizacije u Crnoj Gori iz oblasti zaštite životne sredine, Golubović je posebno izdvojio sledeće projekte: projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja, projekat površinske eksploatacije tehničkog građevinskog kamena iz ležišta Otilovići, projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, projekat remedijacije odlagališta Šljake Pliješ i projekat površinske eksploatacije i preradu tehničko građevinskog kamena iz ležišta Rajčevo brdo.

Budući da su pripremne radnje na navedenim prioritetima po riječima Golubovića bile jako produktivne, da je već dobijena građevinska dozvola za takozvanu ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja, nakon uvođenja kineske kompanije u posao, stvoriće se uslovi za realizaciju toplifikacije Pljevalja.

Nakon višegodišnjeg pregovaranja sa Vladom Crne Gore dobijena je saglasnost na prijedlog Odluke o naknadi za zaštitu i unaprijeđivanje životne sredine opštine Pljevlja, što bi lokalnom budžetu trebalo da donese dodatnih 2,5 miliona eura za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

Predsjednik Opštine upoznao je građane i odbornike o radovima na unaprijeđenju saobraćajne infrastrukture, gdje je naglasak tokom 2019. godine stavljen na adaptaciju postojećih trotoara u površini od oko 2.100 m2, a na gradskim ulicama saniran je asfalt na površini od preko 23.000 m2.

U protekloj godini, prema njegovim riječima završeni su radovi na rekonstrukciji glavne ulice, a otpočeli završni radovi na izgradnji stepeništa prema trgu Đorđija Peruničića.

 „Iskoristiću ovu priliku i naglasiti našu opredjeljenost na rješavanju za nas strateškog problema u Pljevljima, koji se odnosi na vodosnadbjevanje. Radovi na rekonstrukciji postrojenja za pripremu pitke vode na Pliješi će biti završeni tokom ove godine, dobićemo potpuno renovirano postrojenje i znatno kvalitetniju vodu za piće. Za ovo je potrošeno ili će biti potrošeno ove godine oko jedan milion eura. Dobili smo donaciju za izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode Breznica u vrijednosti od 1,6 miliona eura, ravnopravno po 50% od slovenačke vlade i crnogorskog budžeta. Takođe pred nama je i projektovanje glavnog cjevovoda visoke i niske zone Pliješ do grada. A vidite da smo krenuli u radovima obnovi vodovodne mreže u 5 pljevaljskih ulica“ –  kazao je Golubović.

Na seoskom području asfaltirano je 9,3km lokalnih puteva na 37 putnih pravaca dok su izvođeni radovi na 12 seoskih vodovoda.

„Svi ovi projekti usmjereni su na stvaranje preduslova za dalji održivi razvoj opštine Pljevlja. Izgradnjom objekata komunalne infrastrukture i objekata društvenog standarda, stvaraju se uslovi za zadovoljenje komunalnih, kulturnih i socijalnih potreba građana opštine Pljevlja“, kazao je.

Golubović je zaključio izlaganje konstatacijom da su nosioci razvoja opštine Pljevlja, lokalna samouprava, Vlada Crne Gore, privredni subjekti koji posluju na teritoriji opštine Pljevlja, civilni sektor i svi građani Pljevalja u izvještajnom periodu dali svoj doprinos ostvarivanju funkcija lokalne samouprave.

„Lokalna uprava je odgovoran partner svim adresama sa kojima sarađuje, vodeći računa da sve aktivnosti koje proističu iz dogovora budu održive, ali da se do kraja ostvare interesi opštine Pljevlja. Poseban podsticaj lokalnoj upravi za postizanje navedenih ciljeva su dali naši najbolji privrednici, sportisti, studenti, poljoprivredni proizvođači, pojedine socijalne grupe koje svojim primjerom predstavljaju potvrdu ljudskih potencijala sa kojima raspolaže opština Pljevlja, zaključio je predsjednik Opštine i podsjetio na obavezu lokalne uprave da strateškim pristupom usmjeri ljudske, prirodne i privredne potencijale u pravcu održivog razvoja opštine Pljevlja u narednom periodu, a sve u cilju stvaranja boljih Pljevalja sa boljim uslovima za život svih nas.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja